Pokyny pri prevzatí tovaru

Presné znenie : Pokyny pri prevzatí tovaru
Pokiaľ je tovar poškodený je potrebné zachovať , celý obalový material spolu so štítkom .
Podmienky prevzatia tovaru ( POZORNE PREČÍTAŤ ):

Vizuálne skontrolujte, či je obal neporušený a nevykazuje znaky poškodenia. Každé narušenie obalu treba riadne skontrolovať .

Ešte pred rozbalením , hlavne u spotrebičov je dobré si odfotiť obal . Prípade že bude tovar vo vnútri poškodený bude komplikované ho dávať späť a fotiť .

V prípade, že obal vykazuje akékoľvek známky poškodenia, je potrebné s kuriérom spísať zápis o škode, kde uvediete o aké poškodenie obalu sa jedná. Následne si doma tovar skontrolujte a v prípade, že bude poškodený, bezodkladne nás o tom informujte na tel: +421 903 179 572 , popr. e-mail: reklamacie@primatech.sk

Podpisom preberacieho protokolu bez zápisu o škode prepravcovi potvrdzujete, že zásielka bola prevzatá v poriadku a nepoškodená.

Na neskoršie reklamácie v zmysle mechanického poškodenia nebude braný ohľad.

V prípade poškodenia samotného tovaru po rozbalení bezodkladne najneskôr však nasledujúci pracovných deň túto skutočnosť oznámte na tel: +421 903 179 572 , popr. e-mail: reklamacie@primatech.sk

 

Môžete aj ihneď vyplniť online záznam TU .

Treba vyplniť všetky povinné položky . Do popisu závady treba zadať poškodenie tovaru .
Prípade že neviete číslo objednávky vyplňte : 202000000 .
Ak neviete aj iné povinné položky vyplňte číslicou 0,poprípade slovom NEVIEM .

X